Robinhood向美国用户推出加密货币交易API

CoinON消息, Robinhood 宣布向美国用户发布其加密交易应用程序编程接口(API)。据悉,该 API 允许美国交易者设置自动交易策略。Robinhood 认为,这将让用户对市场走势做出反应,并领先于市场趋势。

上一篇:

下一篇:

Robinhood向美国用户推出加密货币交易API

星期四 2024-05-30 21:20:05

CoinON消息, Robinhood 宣布向美国用户发布其加密交易应用程序编程接口(API)。据悉,该 API 允许美国交易者设置自动交易策略。Robinhood 认为,这将让用户对市场走势做出反应,并领先于市场趋势。